Thứ bảy, 22/06/2024 GMT+7

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9-2023

Bổ sung nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC; nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2023.

Ý kiến bạn đọc ()

top