Thứ bảy, 22/06/2024 GMT+7

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ ngày 01-01-2024?

Từ 01-01-2024, có những chính sách mới cần lưu ý: Các quy định liên quan đến vấn đề khám chữa bệnh; tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe NVQS; cư trú, đăng ký cư trú... sẽ chính thức có hiệu lực.

Ý kiến bạn đọc ()

top