Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là vinh dự, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Đây cũng chính là cơ sở vững chắc nhằm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ý kiến bạn đọc ()

top