Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Quận ủy Tây Hồ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Sáng 6-7, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 -NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tổng kết trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.

Ý kiến bạn đọc ()

top