Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Chỉ đạo Khối các Cơ quan TW và ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc cùng Tổ Thư ký giúp việc ban chỉ đạo các cấp nhận thức sâu sắc nội dung, hiểu rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ khi tham gia Ban chỉ đạo 35.

Ý kiến bạn đọc ()

top