Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Nhận diện luận điệu bôi nhọ, hạ thấp uy tín lãnh tụ Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, với dã tâm thâm độc, các thế lực thù địch bằng nhiều cách đã ngụy tạo nhiều chứng cứ và xuyên tạc, bóp méo tài liệu lịch sử về Bác Hồ để lừa mị nhân dân, đổi trắng thay đen.

Ý kiến bạn đọc ()

top