Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Góc chiếu thẳng: Cuộc chiến chống virus gây mọt ruỗng niềm tin _Phần 2: Sức đề kháng của nhân dân

Những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng hiện nay có hủy hoại được niềm tin của nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ? “Sức đề kháng” của nhân dân trước những thông tin xấu độc này như thế nào?

Ý kiến bạn đọc ()

top