Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Việt Nam coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc

Nội dung chính: Việt Nam coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc; Không để bất cứ quốc gia nào, người dân nào bị bỏ lại phía sau; Công đoàn Việt Nam - Hạt nhân tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động trong cả nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top