Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 chuyên đề: Thực tiễn cách mạng Việt Nam góp phần bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng 10 Nga

Hơn 100 năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn không ngừng xuyên tạc, hòng phủ nhận giá trị lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười. Thế nhưng, những thành tựu phát triển của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, chính là minh chứng sinh động góp phần bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc đó.

Ý kiến bạn đọc ()

top