Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất

Những nội dung chính: Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển; Kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; Vạch trần âm mưu lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá.

Ý kiến bạn đọc ()

top