Chủ nhật, 21/07/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Những nội dung chính: Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc,...

Ý kiến bạn đọc ()

top