Chủ nhật, 26/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Nội dung chính: Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị của nền văn hóa Việt Nam nhân ái, nghĩa tình; Khẳng định giá trị, sức lan tỏa công tác xây dựng Đảng; Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Ý kiến bạn đọc ()

top