Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Nội dung chính: Làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; Xứng đáng là lực lượng trọng yếu, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; Viết tiếp những trang sử mới của tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia...

Ý kiến bạn đọc ()

top