Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Những nội dung chính: - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Bảo đảm bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân - Cảnh giác trước vấn nạn “xâm lăng văn hóa”

Ý kiến bạn đọc ()

top