Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Bản tin 35 Online: Bản tin 35 Online: Đảng ta nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức to lớn, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”, đủ sức lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Ý kiến bạn đọc ()

top