Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Bản tin 35 Online: Đồng bào Công giáo luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân Công giáo nói riêng và đồng bào có đạo nói chung một lần nữa đã bác bỏ những thông tin sai lệch, vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm quyền “tự do tôn giáo” của nhân dân.

Ý kiến bạn đọc ()

top