Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Bác bỏ luận điệu bôi nhọ chính sách bảo hộ công dân của Việt Nam

Những nội dung chính: Tổng kết Nghị quyết cần toàn diện, nghiêm túc, thực chất, thiết thực, hiệu quả; Hướng tới nền dân chủ công bằng, công lý, hiện đại, nhân văn; Bác bỏ luận điệu bôi nhọ chính sách bảo hộ công dân của Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc ()

top