Thứ ba, 24/05/2022 GMT+7

Bản tin 35 Online: Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân

Những nội dung chính: Công tác phòng, chống tham nhũng có những bước phát triển mới; Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế - xã hội trên biển; Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân...

Ý kiến bạn đọc ()

top