Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

6 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 26-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới từ thực tiễn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ý kiến bạn đọc ()

top