Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Toàn quân khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện

Nội dung chính: Thường vụ Quân ủy Trung ương nghe báo cáo về Chương trình nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí...

Ý kiến bạn đọc ()

top