Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Quyết liệt triển khai toàn diện các nhiệm vụ

Nội dung chính: Đại tướng Phan Văn Giang dự, chỉ đạo Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Tỉnh ủy Tây Ninh; Toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện 2023...

Ý kiến bạn đọc ()

top