Chủ nhật, 05/02/2023 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Cuộc thi Chỉ huy trưởng, Chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố năm 2022 thành công tốt đẹp

Nội dung chính: Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Bế mạc thi Chỉ huy trưởng, Chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố năm 2022...

Ý kiến bạn đọc ()

top