Chủ nhật, 05/02/2023 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 6

Nội dung chính: Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012- 2022; Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 6; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm 2022

Ý kiến bạn đọc ()

top