Thứ sáu, 12/07/2024 GMT+7

Vị tướng nặng lòng với đất nước “Triệu voi”

Với hơn 100 năm tuổi đời, 81 năm tuổi Đảng, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Với những dấu ấn và đóng góp đó, hình ảnh của một vị tướng trăm tuổi sẽ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi theo.

Ý kiến bạn đọc ()

top