Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Đại tướng Đoàn Khuê - cả một đời cách mạng học tập và chiến đấu

Xuất thân trong một gia đình cách mạng trên quê hương Quảng Trị anh hùng, khí tiết người chiến sĩ cách mạng đã chảy trong huyết mạch Đại tướng Đoàn Khuê như một lẽ tự nhiên.

Ý kiến bạn đọc ()

top