Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra, làm việc tại Sư đoàn 3-Sao vàng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 3; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác xây dựng nền nếp chính quy và công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Sư đoàn 3

Ý kiến bạn đọc ()

top