Chủ nhật, 28/05/2023 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo thông qua báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo thông qua báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top