Thứ ba, 28/03/2023 GMT+7

Thăng quân hàm lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa được thăng quân hàm Thượng tướng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng: Được đón quân hàm Thượng tướng, trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, cũng là kết quả của toàn quân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc những năm qua.

Ý kiến bạn đọc ()

top