Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Sư đoàn 395, Quân khu 3 tổ chức diễn tập sư đoàn bộ binh phòng ngự

Từ ngày 6 đến 8-11, Sư đoàn 395, Quân khu 3 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa có Trung đoàn Bộ binh 43 thực binh bắn đạn hơi, thuốc nổ; Tiểu đoàn 9 và hỏa lực của Trung đoàn bắn chiến đấu với Đề mục “Sư đoàn bộ binh phòng ngự”.

Ý kiến bạn đọc ()

top