Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chủng phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo...

Ý kiến bạn đọc ()

top