Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Sáng 18-5, Thường trực Ban bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030

Ý kiến bạn đọc ()

top