Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Học viện Biên phòng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thời gian tới

Để xây dựng BĐBP hiện đại, trước hết phải có con người hiện đại, đây chính là tư tưởng hiện đại “người trước, súng sau” trong xây dựng vũ trang cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh . BĐBP cần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Học viện Biên phòng.

Ý kiến bạn đọc ()

top