Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác kỹ thuật

Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị làm trước, rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng Hải quân về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW, ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top