Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Chuyến thăm định hướng lâu dài cho quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần định hướng lâu dài cho quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, ổn định, bền vững.

Ý kiến bạn đọc ()

top