Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bộ tư lệnh 86 sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Quân đội phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh 86 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Quân đội phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới

Ý kiến bạn đọc ()

top