Thứ bảy, 18/05/2024 GMT+7

Bộ Quốc phòng thông qua nội dung chuẩn bị tốt cho Hội nghị quân chính năm 2023

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, cô đọng nội dung video clip minh họa báo cáo, nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2023...

Ý kiến bạn đọc ()

top