Thứ năm, 27/01/2022 GMT+7

Binh chủng Hóa học: Diễn tập phù hợp với điều kiện thực tế

Diễn tập DT-21 là Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh Diễn tập DT-21 của Binh chủng Hóa học được tổ chức từ ngày 1-11 đến hết ngày 5-11 gồm: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu

Ý kiến bạn đọc ()

top