Thứ hai, 02/10/2023 GMT+7

Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Ngày 30-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ý kiến bạn đọc ()

top