InfographicTổng công ty khí Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính

  • Nội dung: HỒNG QUANG
  • Ảnh: PV GAS
  • Kỹ thuật, đồ họa: VĂN PHONG - TÔ NGỌC
top