Infographic60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí: Những mốc quan trọng của Ngành Dầu khí Việt Nam

  • Nội dung: HỒNG QUANG
  • Ảnh: PVN
  • Kỹ thuật, đồ họa: VĂN PHONG - TÔ NGỌC
top