Infographic20 giờ tối nay, tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

  • Nội dung: VĂN PHONG
  • Ảnh: BÁO QĐND
  • Kỹ thuật, đồ họa: VĂN PHONG - TÔ NGỌC

top