Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Nhiều đề tài văn học nghệ thuật hướng về người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam

Với chủ đề “Cảnh sát biển Việt Nam – Vững vàng nơi đầu sóng”, Cuộc Vận động sáng tác Văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT năm 2023.

Ý kiến bạn đọc ()

top