Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 8-6-1945: Ngày thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo - Chiến khu Đông Triều

Ngày 8-6-1945: Nhân dân Đông Bắc nổi dậy đánh chiếm các đồn Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê, Tràng Bạch của binh lính Nhật, lập ra “Đệ tứ chiến khu”, tức Chiến khu Trần Hưng Đạo - Chiến khu Đông Triều.

Ý kiến bạn đọc ()

top