Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa, 29-3: Kết thúc thắng lợi Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21 đến 29-3-1975) là một trong ba chiến dịch lớn của quân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Ý kiến bạn đọc ()

top