Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 23-12-1972: Quân dân miền Bắc bắn rơi 4 máy bay Mỹ, trong đó Hải Phòng bắn rơi 2 chiếc B52

Ngày 23-12-1972: Quân ta ta bắn rơi 4 máy bay Mỹ, trong đó Hải Phòng bắn rơi 2 chiếc B52; Mỹ huy động 50 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh ngoại thành Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc ()

top