Thứ tư, 25/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 19-4-1958: Ngày truyền thống Binh chủng Hóa học

Ngày 19-4-1958, một số đơn vị hóa học đầu tiên được thành lập, dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của phòng Hóa học Nguyên tử - cục Huấn luyện chiến đấu - Bộ Tổng Tham mưu.

Ý kiến bạn đọc ()

top