Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa, 11-1-1990: Nhớ về ngày thành lập Viện Chiến lược Quốc phòng

Ngày 11-1-1990: thành lập Viện Chiến lược Quốc phòng. Viện Chiến lược Quốc phòng - tiền thân là Viện Chiến lược Quân sự, có chức năng tư vấn cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang;...

Ý kiến bạn đọc ()

top