Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Ngày 26-7-1960: Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 26-7-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc ()

top