Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Kho J250: 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày 16-6-1972, Kho J250, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật được thành lập. Đây là kho dự trữ chiến lược của ngành xe-máy quân đội tại khu vực phía Nam; có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát các trang thiết bị, vật tư ô tô các đơn vị phía Nam..

Ý kiến bạn đọc ()

top