Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra như thế nào?

Từ ngày 6-l đến ngày 7-2-1930, đã diễn ra Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc ()

top